Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SAKRALISATION sak1ralis1aʃω4n, äv. -atʃ-, äv.01004, sbst.2, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. sac-)
Etymologi
[jfr t. sakralisation, eng. sacralization, fr. sacralisation; till SAKRAL, adj.2]
anat. o. med. missbildning bestående i en sammansmältning av korsbenet o. ett l. båda tvärutskotten på femte ländkotan l. i en förstoring av tvärutskott på denna kota, som därigm kommer att likna en korsbenskota. SvLäkT 1935, s. 923.

 

Spalt S 200 band 24, 1963

Webbansvarig