Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SAKÉ sake4, n. l. r.; best. -et, äv. -t, resp. -n, äv. -en; l. SAKE sa4ke l. 32, n. (Lilliehöök Nohara JapAns. 114 (1936) osv.) l. r. (Zilliacus JapSt. 137 (1896) osv.); best. -et resp. -en; förr äv. SAKI, n., l. SAKIT, sbst.
Ordformer
(sacki (-kk-) 17841818. sackie 1667. sackit 1784. sake 1896 osv. saké (-khé) 1906 osv. saki 18711911)
Etymologi
[jfr t. sake, saki, eng. saké, saki, fr. saké; av jap. sake]
(om utländska, i sht japanska förh.) alkoholhaltig dryck som framställes gm förjäsning av riskornets stärkelse o. har en om arrak påminnande smak, (japanskt) ris- (bränn)vin. Willman Resa 213 (1667). Imellan hvarje rätt drickes (i Japan) varmt Sacki eller Ris-öhl, som skänkes utur en thé-kittel på flata the-fat af lackeradt trä. Thunberg PVetA 1784, s. 27. Simmons Jönsson 346 (1935).
Ssgr (om utländska, i sht japanska förh.): SAKÉ-BRYGD. beredning av saké. Kjellin 923 (1927).
-FLASKA. TurForskn. 13: 94 (1922).
-KOPP. Zilliacus JapSt. 157 (1896).

 

Spalt S 174 band 24, 1963

Webbansvarig