Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SAGESMAN sa3ges~man2, äv. (numera knappast br.) SAGOMAN sa3gω~, sbst.2 (sbst.1 se sp. 117), förr äv. SAGEMAN l. SAGOSMAN l. SAGUMAN l. SAGUSMAN l. SAGSMAN, m.||ig.; best. -mannen, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -män.
Ordformer
(sage- 15581647. sages- (-ss-) 1602 osv. saggiess- 1589. sago- 15991647, 1948. sagos- 1680. sags- (-ss-, -z-) 16051784. sagu- 15571654. sagus- 16421723)
Etymologi
[fsv. saghuman, saghaman, sagheman; jfr ä. d. sagesmand, sagsmand, fvn. sǫgumaðr; av SAGA o. MAN, sbst.2; jfr äv. ä. dan. o. dan. dial. sagnsmand]
person från vilken uppgift(er) l. påstående(n) o. d. härrör(a) (o. vilken åberopas ss. källa för ifrågavarande uppgift(er) osv.); hemulsman, meddelare; källa; särsk. dels om person som (inför rätta) åberopas l. utpekas ss. upphovsman till påstående l. rykte o. d., dels (i sht i fackspr.) om person som (till upptecknare) lämnar l. lämnat uppgifter om etnografiska l. folkloristiska l. språkliga (i sht dialektala) förhållanden o. d.; jfr SÄGESMAN, SÄGNSMAN o. SAGA 1. Vara ngns sagesman, vara den som meddelat ngn ngt l. påstått ngt för ngn. Uppge l. nämna, äv. säga sin sagesman; förr äv. betyga sin sagesman, se BETYGA, v.1 1 a α β’. 2SthmTb. 3: 199 (1557). Mårttenn i Täby (lovade) atth komme til valbormesse m(edh) sinne sagemen om th(et) tyuffueri hann lade Erik Månssonn .. til. UpplDomb. 7: 104 (1558). OxBr. 3: 76 (1624: säia). ConsAcAboP 1: 73 (1642; om kvinna). Timæus .. är den egentlige sagesmannen för den sedermera gängse berättelsen om Æneas’ ankomst till Latium. NF 1: 177 (1875). Snorre Sturlasson är i sig själv icke någon pålitlig sagesman, då han skildrar händelser, som timat århundraden före hans egen tid. Almquist VärldH 1: XI (1927). (Möte) på Nordiska museet mellan sagesmän och upptecknare rörande svenskt folkmål och folkliv. Fatab. 1930, s. 152. — särsk.
a) (†) i uttr. vara ngns sagesman att l. det osv., vara den som meddelat ngn l. påstått för ngn att (osv.). Vidare .. ähr och Samuel Blommert min sagesman, att uthi Vestindien finnes kopparbruk och godh koppar. OxBr. 11: 641 (1633). ÅngermDomb. 1647, s. 91.
b) (föga br.) i utvidgad anv., i uttr. göra sig till sagesman för ngt, göra sig till tolk l. talesman för ngt. Fatab. 1942, s. 25.

 

Spalt S 127 band 24, 1963

Webbansvarig