Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SAFARI safa4ri, r. (Roosevelt AfrJaktstig. 15 (1910) osv.), äv. (föga br.) n. (Anderson); best. -n resp. -t; pl. -er (Lundkvist Blixen AfrPast. 24 (1937) osv.) l. -s (Lindblom VildmNegerb. 150 (1921) osv.).
Etymologi
[jfr eng. safari; av suahili safari, resa, expedition o. d., av arab. safar, resa]
1) (i sht för jakt l. i vetenskapligt syfte företagen) färd (ofta till fots) i vildmarken i Afrika (l. Ostindien o. d.) med bärare o. (omfattande) utrustning, vildmarksexpedition, vildmarksfärd. Roosevelt AfrJaktstig. 66 (1910; om jaktexpedition). Då det tycktes råda någon ovisshet om, hur många dagar safarin Nimule—Redjaf tar, .. vill jag .. nämna att färden ledigt kan göras på sju marschdagar. SvD(A) 1921, nr 315, s. 6. Munuhi hade i 30 år som .. (hudavdragare) varit med vita män på safaris; så han hade ju en viss erfarenhet. Lagercrantz SkandStorvOstafr. 174 (1930). Salander Van der Post Flam. 74 (1954). särsk. i utvidgad anv., i fråga om djurs vandring; i ssgn SAFARI-MYRA.
2) konkret, ss. sammanfattande beteckning för deltagare i en safari (i bet. 1) o. på en sådan medförd utrustning; särsk. med huvudsaklig tanke på l. enbart om (marscherande kolonn av) bärare o. tjänare med utrustning (stundom framförd med pack- l. dragdjur); (bärar)karavan o. d. Efter lunchen begåfvo vi oss till den lilla station på Kapitislätten, där vår safari inväntade oss. Roosevelt AfrJaktstig. 14 (1910). En safari af infödda bärare. Därs. 15. Anderson Hötorgsgr. 112 (1923; om följe av kvinnliga bärare o. tjänare). Safarin slingrar sig upp för kratersluttningen. Lagercrantz SkandStorvOstafr. 81 (1930). jfr: En regelriktig safari, d. v. s. karavan. Dumrath Hellwald 2: 481 (1900; möjl. icke att uppfatta ss. sv.). särsk. i utvidgad anv., om flock av (i rad, efter varandra) vandrande djur. Man kan .. tala om en ”safari av lejon” och menar då, att lejonen varit så många, att de trampat upp en riktig gångstig. Otter Officer 31 (1930).
Ssgr (till 1 (o. 2)): SAFARI-BIL. använd på safari. Lindström Alex. 24 (1931).
-FIRMA. firma som tillhandahåller utrustning för o. ordnar safarier. Lindblom VildmNegerb. 140 (1921).
-FÅTÖLJ. = -stol. Form 1945, s. 54.
-GREJOR, pl. (vard.) utrustning för l. på safari; jfr -kista, -skjorta. Otter Officer 11 (1930).
-KOCK. kock på safari. Otter Officer 150 (1930).
-LEDARE. ledare för safari. Roosevelt AfrJaktstig. 17 (1910).
-LIV. liv (se d. o. I 3) på safari. Roosevelt AfrJaktstig. 66 (1910).
-MAN ~man2.
1) (vit) manlig deltagare i safari. Asplund Or. 177 (1934).
2) (mera tillf.) = -utrustare. SvJägarfT 1916, s. 155.
(1 slutet) -MYRA, f. l. r. [jfr eng. safari ant; myrorna tillbringa sin mesta tid på vandring, varvid de dra fram i väldiga skaror] (i Afrika inhemsk) vandringsmyra tillhörande släktet Dorylus Fabr. Roosevelt AfrJaktstig. 208 (1910).
-SKJORTA. jfr -grejor. Wilhelm Kontinent. 258 (1920).
-STOL. [jfr d. safaristol; lätta, monterbara stolar bruka medföras på safari] särsk. om (ss. inomhusmöbel använd) lätt, monteringsbar o. ostoppad (fåtöljliknande) stol med läderarmstöd samt sits o. (ledad, icke ned till sätet gående) rygg (med klädsel) av smärting l. läder o. d.; jfr -fåtölj. Svedberg o. Larsson Heminr. 238 (1947). SvHem 1955, s. 73.
-UTRUSTARE~0200. jfr -firma. SvJägarfT 1916, s. 156.

 

Spalt S 66 band 24, 1963

Webbansvarig