Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SACKEI-.
Ordformer
(Zachæi-)
Etymologi
[till namnet på den i Luk. 19: 2 ff. nämnde Sackeus (gr. Ζακαῖος, lat. Zachæus), som klättrade upp i ett träd för att se Jesus; med stöd av ljudlikheten mellan detta namn o. arab. zaḳḳūm, trädet Balanites ægyptiaca Del., ha tillverkarna av zackunolja uppgivit att ifrågavarande träd skulle ha tillhört arten Balanites ægyptiaca Del.]
i ssgr.
Ssgr (†): SACKEI-NÖT. [jfr t. zachäusnuss] fröet av trädet Balanites ægyptiaca Del. Ödmann StrSaml. 3: 98 (1788).
-OLJA, r. l. f. [jfr t. zachäusöl] olja utvunnen av fröet av trädet Balanites ægyptiaca Del., zackunolja. Ödmann StrSaml. 3: 97 (1788). Anm. Ss. benämning på zackunolja har äv. uttr. Sackei olja anträffats. Hasselquist Resa 137 (1751: Zacchæi olja). Ödmann StrSaml. 3: 96 (1788: Zachæi olja).

 

Spalt S 37 band 24, 1963

Webbansvarig