Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SACELLANI sas1elani4 l. 0104, n. (VDP 1652, s. 69, osv.) ((†) r. l. f. Muncktell Herdam. 2: 101 (cit. fr. 1674), Hagström Herdam. 1: 284 (1897)); best. -et, äv. -t (ss. r. l. f. -en); pl. -er.
Ordformer
(sacellani (-anie) 1652 osv. sasslani 1805)
Etymologi
[avledn. av SACELLAN]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) sacellans syssla l. tjänst; äv. konkret: område för en sacellans tjänsteverksamhet, annex- l. kapellförsamling; jfr KAPLANI, KOMMINISTRATUR, SACELLANERI, SACELLANIAT, SACELLENNITET. Sacellaniet uthj Wernamo Sochn. VDP 1652, s. 69. Ledigheter äro: Slöta .. och Sjogerstads Pastorater; Larfs .. och Wings Sacellanier. GT 1788, nr 5, s. 2. Utgifterne till förökande af Bibliotheket och Samlingarne vid Gymnasium och Elementar-Skolorne i Borgå Stift bestridas af inkomsterne från lediga Sacellanier. SPF 1841, s. 355. 2SvUppslB (1952). — jfr DOMKYRKO-, DUPLIKATIONS-, STADS-SACELLANI.
Ssgr (numera bl. i skildring av ä. förh.): SACELLANI-BESTÄLLNING. = -tjänst; jfr beställning 1 a β. VDAkt. 1731, nr 258.
-FUNKTION. (†) = -tjänst; jfr funktion 2. VDAkt. 1711, nr 268.
-FÖRSAMLING. annex- l. kapellförsamling. Cannelin (1904).
-LÄGENHET~002, äv. ~200. = -tjänst; jfr lägenhet 11. VDAkt. 1731, nr 715.
-LÖN. lön utgående till (ordinarie) innehavare av sacellani. VDAkt. 1731, nr 258.
-SYSSLA, r. l. f. = -tjänst. VDAkt. 1785, nr 128.
-TJÄNST. tjänst ss. sacellan, sacellani. Cannelin (1904).
-ÄMBETE ~020. = -tjänst. VDAkt. 1789, nr 325.

 

Spalt S 26 band 24, 1963

Webbansvarig