Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SABELVIN, n.
Ordformer
(sabellvijn)
Etymologi
[förleden av ovisst urspr.; möjl. av det i det fr. uttr. vin de sables, vin framställt av druvor odlade på sandig mark (särsk. i Les Landes söder om Bordeaux), ingående sables, sandfält, pl. av sable, sand, till sablon, fin sand, av lat. sabulo (gen. -ōnis), grovkornig sand, till sabulum, grovkornig sand (möjl. besläktat med SAND)]
(†) ett slags vin (möjl. från Les Landes söder om Bordeaux). Bror Herr Carl Oxenstierna och jagh dricka min K. B:s och hans hussfrus skåål medh en miölkebunka och sköllia efther medh godt sabellvijn. C. C:son Gyllenhielm (1623) i OxBr. 10: 64.

 

Spalt S 20 band 24, 1963

Webbansvarig