Publicerad 1962   Lämna synpunkter
RÖDFÄRGA 3d~fær2ja, vard. äv. 3~ (rö`dfärga Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING, -ERI (se avledn.); -ARE (se avledn.).
Ordformer
(rö- (röö-) 16601677 (: Rööfergaren). röd- 1587 osv. — Se för övr. FÄRGA, v.1)
Etymologi
[jfr fsv. rödhfärghader, p. adj.; delvis till RÖD o. FÄRGA, v.1, delvis avledn. av RÖDFÄRG; i formen rödfärgad i vissa användningar sannol. att fatta ss. ett p. adj., vars senare led är en avledn. av FÄRG, sbst.1]
1) färga (ngt) rött l. (ngn) röd; äv. med saksubj.; äv. i pass. med intr. bet.: få röd färg; ofta i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. (l. ss. p. adj.): (gm färgning) röd, röd till färgen. Helsingius (1587). En rödfärgat Kiortel. Rudbeckius Luther Cat. 209 (1667). Ljusskenet, som från dörren mötte och svagt rödfärgade (dimman). Rydberg Vap. 314 (1891). Blomskaften starkt rödfärgade. BotN 1911, s. 158. Av blod rödfärgades marken. Risberg HomIl. 195 (1928).
2) [specialanv. av 1] måla l. bestryka (ngt) med rödfärg (i bet. 2), påstryka rödfärg på (ngt), rödstryka; i sht med avs. på hus, plank o. d.; ofta i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.: rödmålad, rödstruken; ss. vbalsbst. -ning stundom äv. konkret, om påstruken rödfärg. Linc. (1640). Dhe, som rööfärgadhe .. kyrckiotaakett .., fingo i hoopa — 33 dlr. BtÅboH I. 11—12: 26 (1660). Rödfärgade hus och plank. Broman Glys. 1: 413 (1727). Rödfärgning .. (dvs.) påstruken rödfärg. Dalin (1854). Rödfärgningen är från början en herremansföreteelse. Hofrén Herrg. 204 (1937).
Ssgr, se rödfärg ssgr.
Avledn. [till rödfärga o. färga röd]: RÖDFÄRGARE, m. [jfr t. rotfärber] till 1 o. 2: person som (vanl. yrkesmässigt) rödfärgar ngt (t. ex. tyg, byggnader); numera företrädesvis (mera tillf.) om person som (vanl. yrkesmässigt) målar med rödfärg. David Rööfärgares Enkia. ArvskifteSthm 1659. (T.) Roth-Färber .. (sv.) scharlakans-färgare, rödfärgare. Lind 1: 1286 (1749). UNT 1934, nr 87, s. 3. Olsson Fröding 364 (1950).
RÖDFÄRGERI1004 l. 0104, äv. 3~002. (mera tillf.) särsk. om rödfärgares yrke. Quennerstedt Torneå 2: 363 (1903).

 

Spalt R 4309 band 23, 1962

Webbansvarig