Publicerad 1962   Lämna synpunkter
RÖDE, se röda, sbst.1

 

Spalt R 4307 band 23, 1962

Webbansvarig