Publicerad 1962   Lämna synpunkter
RÖCKLIN rök4lin l. rök3lin2 l. rök3~li2n, n. (InventSkultuna 1577 osv.) ((†) f.? l. m.? InventÄppelboda c. 1600, Raimundius HistLiturg. 84 (1638)); best. -et (ss. f.? l. m.? -en); pl. = (VästmHandl. 1539, 8, osv.) ((†) -ar VästeråsDArk. 1600, F II; -e (se nedan); -er, möjl. att hänföra till sg. röcklina l. röcklinne, InventTuna 1576 (: Rökelinner), KyrkohÅ 1911, MoA. s. 99 (1585: Röckliner)); förr äv. RÖCKLINA, f.; pl. -or (BtFinlH 3: 251 (1550), Schroderus Os. 2: 357 (1635)) l. -e (se nedan) l. -er (se ovan); förr äv. RÖKLING, m.? l. f.?; förr möjl. äv. RÖCKLINNE, n.; anträffat bl. i pl. = (InventMora 1576 (: Röckline; möjl. att hänföra till sg. röcklin l. röcklina)) l. -er (se ovan).
Ordformer
(rok- 1585. röck- 1539 osv. rök- (röök-) 15401954. röke- 15421628. röö- 1597. rööck- 1600. -lein 1712. -lijn 15711638. -lijnn 15761583. -lin 1539 osv. -lina (-ij-) 15501635. -line, pl. 1576. -liner, pl. 1585. -lingh 16291680. -linner, pl. 1576. -ljnn 1577)
Etymologi
[fsv. röklin; liksom ä. d. røk(ke)lin, ryk(ke)lin av mlt. rochelen, rockelen, rögelen (möjl. lånat från mht.) l. mht. röckelīn (t. röcklein, t. dial. äv. röckeling), av fht. rokkelīn, diminutivbildning till fht. roc (se ROCK, sbst.2); jfr äv. mnl. rochelijn, rockelijn (holl. rokkelijn, rokkeling), fsax. ruchili, gammal rock, ffr. rochel (diminutivform av ett med ROCK, sbst.2, etymologiskt identiskt ord) o. mlat. rochetum; senare delen av ordet har i sv. anslutits till LIN (möjl. äv. till LINNE)]
(förr) rakt nedhängande livplagg l. skjorta (vanl. av vitt linne) som bars av präst dels (utanpå vardagsdräkten) vid vissa prästerliga förrättningar, dels (under mässkrud l. korkåpa) ss. del av den liturgiska dräkten. VästmHandl. 1539, 8. Ordinandus Episcopus (kommer) fram för Altaret, haffuandes vppå Röklijn och Chorkappo. LPetri KO 78 b (1571). Så skole .. alltid prästerne hafwa Mässe kläder, eller åtminstone Röcklin och Stola uppå, när de hålla Mässa för den siuka, och Röcklin uppå när de joorda lijck, döpa barnen, taga hustrur i Kyrckia och predika. BtSvKyrkRiksdH 1: 15 (1583). Et huijt Röklin, aff Sijden Taapt nedan till kringsat med blåt atlask, och ofuan till med Damisk besat. KyrkohÅ 1902, MoA. 67 (1583). Röklingh af rödt sammet. VDAkt. 1680, s. 228. SvFolket 3: 135 (1938; om ä. förh.).

 

Spalt R 4237 band 23, 1962

Webbansvarig