Publicerad 1962   Lämna synpunkter
4, sbst.3
Etymologi
[sv. dial. i rö(d); jfr sv. dial. (Skåne, Hall.) i rö(d)e, d. staa i røde; till RÖD, adj.]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) = RÖDNAD 2. Det (korn) som ännu icke hunnit väl i rö .. står bäst emot (torkan). Crælius TunaL 274 (1774). Kornet bör skördas, då strået och axet fått en rödaktig färg eller då kornet, som man säger, står i ”rö” eller ”i rönne”. LAHT 1888, s. 53. Detta höstkorn .. började gå i ax den 4 Juni samt ”stod i rö” den 25 Juli. UtsädT 1893, s. 103.

 

Spalt R 4237 band 23, 1962

Webbansvarig