Publicerad 1961   Lämna synpunkter
RÄKARE, m.; pl. =.
Etymologi
[vbalsbst. till sv. dial. räka, driva l. flacka (sysslolös) omkring (på vägarna), etymologiskt identiskt med RÄKA, v.2]
(†) landstrykare. Man får .. vara gästgifvare åt hvarjehanda räkare, som passera. Læstadius 2Journ. 178 (1833).

 

Spalt R 3786 band 23, 1961

Webbansvarig