Publicerad 1961   Lämna synpunkter
RÅNEGRÄS, n.; best. -et.
Ordformer
(rone- 17461828. ronne- 1764. råne- 17621828)
Etymologi
[förleden sannol. av sv. dial. råne, på marken sakta framrinnande vätska, rännil, mark som överstrilas av rinnande vätska, möjl. etymologiskt identiskt med RÅNE, sbst.1]
(†) benämning på olika arter av växtsläktet Equisetum Lin., särsk. Equisetum palustre Lin., kärrfräken; jfr ROXNE, RÅNE, sbst.3 Ronegräs kallades Equisetum .. (palustre Lin.) som här (på Orust) merendels växte under bergen på sumpiga ställen. Kalm VgBah. 195 (1746). Utrecht i Holland, der Rånegräset växer til öfverflöd. Fischerström 2: 464 (1780; om Equisetum arvense Lin.). Heinrich 513 (1828).

 

Spalt R 3650 band 23, 1961

Webbansvarig