Publicerad 1961   Lämna synpunkter
RÅK 4k, sbst.6
Etymologi
[jfr sv. dial. jä så varsken ryg älle rå itter’n; sannol. i avljudsförh. till RYKA, v.2 (jfr FNÅK : FNYKA)]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) i uttr. se varken ryk eller råk av ngt, icke se ett spår l. skymten l. ”röken” av ngt; jfr RYK 3. Andre da’n var det full orkan av sydosten igen, så vi såg aldrig mer varken ryk eller råk av vår båt. Hasslöf SvVästkustf. 55 (1949).

 

Spalt R 3621 band 23, 1961

Webbansvarig