Publicerad 1960   Lämna synpunkter
RYSSBÅR rys3~2r, förr äv. RYSSEBÅR l. RUSSEBÅR, r. l. f.; best. -en, äv. -n (KlädkamRSthm 1587 B, s. 17 a, osv.) ((†) -an VaruhusR 1539, s. 76 a); pl. -ar (Willman Jap. 152 (1667) osv.) ((†) -er KlädkamRSthm 1565 L, s. 71 b).
Ordformer
(rudzse- 1539. russe- 15881694. rÿdz- 1594. rys- 1652. ryse- 1739. ryss- (rÿ-) 1587 osv. rysse- (rü-, rÿ-, rij-) 15541730. -bår (-bh-, -åå-, -hr) 1539 osv. -bård (-dh) 1554 (: Rijssebårdz wacter)1683)
Etymologi
[sannol. ombildning av ROSS-BÅR med anslutning av förleden till RYSS, sbst.3 l. till RYSS, sbst.5]
(numera bl. ngn gg om ä. förh.) av hästar buren bår l. bärstol (jfr ROSS-BÅR); förr sannol. äv. = HÄNG-BÅR. VaruhusR 1539, s. 76 a. Så är wår förmaningh .. der edher legenheet icke är till att ridhe, att I då udi een ryssebhår lathe fhöre edher hijt till oss. RA I. 4: 859 (1598). När theras Frw vthgår .. föllia alla thessa Jungfruer vthi tillsluthna Ryssebåhrar. Willman Jap. 152 (1667). (T.) Sänffte .. (sv.) hängbår med en kur, ryss-bår, port-skjäs. Lind (1749; under sänffte). Den tiden .. Då TjärTunnor måste bäras på Ryssbår af en före — en efter — gående Häst, ut till stora Landsvägen. VexiöBl. 1810, nr 26, s. 2. Auerbach (1913). jfr: En ”ryssbår” var en af vide flätad bår, hvarpå .. (K. XII) denna tid blef buren. Afzelius Sag. XI. 1: 154 (1868).
Ssgr (numera bl. ngn gg om ä. förh.): A: RYSSBÅR-TÄCKE. till ”ryssbår” hörande täcke (avsett att breda över benen o. d.). Till tw Hÿender i en Rijsze bår (utlämnades) 2:hå(rigt) Sammett .. (m. m. o.) till att Fora Rijszebårteckett med Korentaftt. KlädkamRSthm 1592, s. 24 b.
B: RYSSBÅRS-DRÄNG. = -knekt. KlädkamRSthm 1588 A, s. 23 a.
-HÄST. häst som bar ”ryssbår”. StallRSthm 1623, s. 40.
-KNEKT. person som lämnade handräckning (med skötsel av hästar) vid transport med ”ryssbår”; jfr -dräng o. -vaktare. KlädkamRSthm 1560 D, s. 42 b.
-MÄSTARE. person som förestod transport(er) med ”ryssbår”; jfr -vaktare. HovförtärSthm 1587—88, s. 151.
-VAKTARE. person med uppgift att vakta o. sköta (en högt uppsatt persons) ”ryssbår”. KlädkamRSthm 1554 A, s. 162 b.

 

Spalt R 3411 band 23, 1960

Webbansvarig