Publicerad 1960   Lämna synpunkter
RYSS, sbst.4, m.?; pl. -ar (BoupptSthm 1686, s. 1324 a (1687)).
Etymologi
[sannol. elliptiskt för ngn ssg med förleden ryss- (se RYSS, sbst.3), möjl. för RYSS-KJOL]
(†) ett visst textilföremål (sannol. klädesplagg) av rysk typ?, möjl. = RYSS-KJOL. Gangh-Klädher. .. 1. Pungh och een Ryss på Sölfuerduuk. BoupptSthm 1682, s. 1121 b. Arbetat för Sal. Moders barn sädan hon Reste till Stan för doter en Rÿss — d(aler) — 16. Därs. 1686, s. 907 a (1685). A:o 1686 d. 7 October för dee små Jugfruerna giordt 2 ryssar. Därs. 1686, s. 1324 a (1687).

 

Spalt R 3411 band 23, 1960

Webbansvarig