Publicerad 1960   Lämna synpunkter
RUSSISM rusis4m, r.; best. -en; pl. (i bet. 1) -er.
Etymologi
[liksom eng. russism av fr. russisme, bildat till fr. russe (se RYSS, sbst.3) medelst suffixet -isme (se ISM); jfr DANISM, GERMANISM m. fl.]
(numera föga br.)
1) russicism. Hjärne Östanifrån 57 (1879, 1905).
2) åskådning l. strävande som syftar till att göra ett l. flera folk politiskt o. kulturellt beroende av Ryssland. Russismen är otroligt stark inom bureaucratien och högre officerscorpsen i D(anmark). AnderssonBrevväxl. 2: 178 (1854). Därs. 367. jfr PAN-RUSSISM.

 

Spalt R 3104 band 23, 1960

Webbansvarig