Publicerad 1960   Lämna synpunkter
RUOTEVARIT 1ote1vari4t l. 1ot-, äv. RUOTIVARIT -ti1-, r. l. m.; best. -en; pl. (om olika slag av ruotevarit) -er.
Ordformer
(rou- 18931906. ruo- 18941915. ruou- 19261945. -te- 18941945. -ti- 18931915)
Etymologi
[till RUOTEVARE, namn på ett bärg nära Kvikkjokks kyrkby, där bärgarten förekommer]
(numera föga br.) miner. bärgart bestående av huvudsakligen plagioklasen labradorit samt av pyroxen (stundom äv. granat). GeolFF 1893, s. 62. Därs. 1896, s. 321 (pl.). 2BonnierKL 11: 883 (1945).
Ssgr (miner.): RUOTEVARIT-BLOCK. (numera föga br.) GeolFF 1896, s. 333. Fennia 36: 50 (1915).
-SKIFFER. (†) bärgart (metamorf ruotevarit) bestående av huvudsakligen plagioklas o. av pyroxen samt innehållande hornblände, glimmer, klorit o. kvarts (stundom äv. granat). GeolFF 1896, s. 320.

 

Spalt R 3057 band 23, 1960

Webbansvarig