Publicerad 1960   Lämna synpunkter
RUNTOMKRING run4t~omkriŋ1 l. 4 04 l. 104, l. RUNT OMKRING run4t omkriŋ4 l. 4~01 l. 104, l. RUNTIKRING run4t~ikriŋ1 l. 4 04 l. 104, l. RUNT IKRING run4t ikriŋ4 l. 4~01 l. 104, äv. (numera nästan bl. i I) RUNTKRING run4t~kriŋ1 l. 4 4 l. 04 l. RUNT KRING run4t kriŋ4 l. 4~1 l. 04, äv. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) RUNTERIKRING run4ter~ikriŋ1 l. 1004, förr äv. RUND OMKRING l. RUND KRING l. RUNT ÅKRING, prep. o. adv.
Ordformer
(runterikring 1934. runt (-dt) ikring (i kring) 1696 osv. runtikring (-dt-) 1704 osv. — rund kring 1673. runt (-dt) kring 1773 osv. runtkring (-dt-) 1853 osv. — rund omkring (om kring) 16721685. runt (-dt) omkring (om kring) 1541 osv. runtomkring (-dt-) 1644 (: rundt-omkring), c. 1675 osv. — rundt åkring 1669)
Etymologi
[fsv. runt um kring; jfr dan. o. nor. rundtomkring, rundt omkring; av RUNT, adv., o. OMKRING resp. IKRING l. ÅKRING l. KRING (se KRING, prep. o. adv.)]
I. prep.: omkring, kring, runt; särsk.
1) = KRING, prep. o. adv. I 1; ngn gg (i vitter stil) efterställt. I .. skolen stella idher rundt om kring Konungen. 2Kon. 11: 8 (Bib. 1541). Se hvad åkrar rundt kring sjön. Bellman (BellmS) 1: 163 (1773, 1790). Hansson Nott. 61 (1885; efterställt). Den breda stengärdsgården, som gick runt omkring torpet. Lagerlöf Holg. 1: 20 (1906). Lagerkvist OndSag. 92 (1924). — särsk.
a) = RUNT, adv. II 1 a. Karlson EBraheHem 84 (i handl. fr. c. 1675). (Kallbrand) hade utbredt sig rundt omkring smalbenet. PH 5: 3077 (1751). Oscar II I. 2: 44 (1859, 1886).
b) = RUNT, adv. II 1 b. Rundt omkring de tre sidoväggarne satt den så kallade öfre klassen. CFDahlgren 4: 128 (1831). Topelius Ljungbl. 95 (1853, 1860). De Geer Minn. 1: 5 (1892).
2) = KRING, prep. o. adv. I 2; ngn gg (i vitter stil) efterställt. Then Förste och öfuerste (himlen) haffua the kallett primum mobile .., tÿ han är ten som medh waldh rörer alle the andre himblanar medh sigh runth om kringh Iordenne. Luth Astr. 5 (1584). Siu gångor tå Rede the ädla Herrar Klosteret Rundt om kring. Visb. 1: 341 (c. 1657). Rundt kring templet trenne gånger / Bispen gick. Tegnér (WB) 5: 182 (c. 1825).
3) = KRING, prep. o. adv. I 4. Rundtomkring sig han högg. Johansson HomIl. 21: 20 (1848). En grusplan sträckte ut sig runt omkring henne så långt hon kunde se. Ahlin NattMarkn. 17 (1957).
4) (i sht i vitter stil) = RUNT, adv. II 5. Lilla Calle i galopp / Rundt kring verlden trafvar. Stagnelius (SVS) 1: 97 (c. 1815). Sänd oss en hunger runt kring jord / Efter att höra Herrens ord. Ps. 1937, 129: 2.
II. adv.
1) = KRING, adv. o. prep. II 1. På Huingen .. är en Compass huggen i berghet och bokstavar rundt om kring. Bureus Suml. 34 (c. 1600). De nedfallna frukterna (av almarna) göra platsen rundt omkring ostädad. LbFolksk. 194 (1890). I husen runtomkring lyste det överallt. Lindgren Mio 10 (1954). — särsk. = RUNTOM II 1 a. Listornes beklädande med Järn plåtar rundt i kring. HovförtärSthm 1696 A, s. 668. Man har sett åtskilliga hattar rundtomkring försedda med et hvitt draperi. KonstNyhMag. 4: 20 (1821). jfr: Klädd vppå Fransk, där-å alt war .. / Rundt omkring, och i ring, alamode, beflittrat, och splittrat. Stiernhielm Herc. 36 (1648, 1668).
2) (numera mindre br.) = RUNT, adv. I 2 b, särsk. I 2 b α o. β. Derviserne .. göra pirouetter .. til deras Instiktares Menelai ära, hvilken .. surrade rundtomkring på en fot i 40 dagar. Kellgren (SVS) 4: 97 (1779). (Ekorren) håller .. nöten emellan framtassarne, samt vrider den rundtomkring emellan tänderna. Holmström Ström NatLb. 1: 26 (1851). Det går rundt omkring i hjärnan. Andersson Terentius 7 (1896).
3) = KRING, prep. o. adv. II 4. Dambet flög rundt i kring. Lagerström Bunyan 1: 37 (1727). Jag såg mig .. runt omkring. Nordenflycht QT 1745, s. 44. Franzén Skald. 3: 365 (1824, 1829).
4) = RUNTOM II 4. (Magister Runsten) har gjort en resa med den rika Åberg, har varit rundt omkring i Nyeds socken. Geijer Brev 261 (1830). Som talare kunde han anslå känslosträngarne så som högst få, och hans vältalighet var okonstlad .. (o.) gaf fördenskull också genklang rundtomkring i varma menniskohjertan. Skarstedt Pennfäkt. 165 (i handl. fr. 1892).
5) (†) = RUNT, adv. I 2 f. Rund .. är Een Visite, som skier Rundt om kring til alla Poster uthi Fästningen. Söderman ExBook 174 (1679). Bjuda vin rundt omkring. Lindfors (1824).
6) (numera knappast br.) i fråga om tid: helt, till slut; jfr RUNT, adv. I 5. När som sju år va gångna. Ja. Förgångna runtikring. Koch Arb. 228 (1912).

 

Spalt R 3055 band 23, 1960

Webbansvarig