Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RUDIST rudis4t l. rɯ-, m. l. r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. rudiste, rudista, fr. rudistes, pl.; till lat. rudis (se RUDIS)]
paleont. individ l. art tillhörande en under kritperioden levande familj av musslor som i vissa trakter bildat stora rev av kalksten. Lindström Lyell 159 (1857). Under kritperioden .. försvann hela den rika faunan av de egendomliga musslor, som kallas rudister och bildade mäktiga rev liknande korallreven. Ymer 1934, s. 92.
Ssg: RUDIST-KALK. miner. kalk som (huvudsakligen) härrör från rudister. NF 13: 1579 (1889). Nathorst JordH 822 (1893).

 

Spalt R 2751 band 22, 1959

Webbansvarig