Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RUDISOCKER, n.; best. -sockret.
Etymologi
[ssg med SOCKER, med samma förled som föreligger i RUDIMATERIA]
(†) råsocker. Öfver et och et halft år .., innom hvilken tid Rudi-såckret ej kan blifva färdigt. Sundelius NorrköpMinne 125 (1798).

 

Spalt R 2751 band 22, 1959

Webbansvarig