Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RUDERAL- rud1era3l~ l. 1d-.
Etymologi
[jfr t. ruderal-, eng. ruderal, adj.; till nylat. ruderalis, adj., avledn. av lat. rudus (se RUDERA)]
i ssgr: ruderat-.
Ssgr (i fackspr., numera mindre br.): RUDERAL-PLATS. ruderatplats. Lindman NordFl. 3: 13 (1901).
-VÄXT, r. l. m. [jfr t. ruderalpflanze] ruderatväxt. BotN 1842, s. 131. 2SvUppslB 24: 651 (1952).

 

Spalt R 2747 band 22, 1959

Webbansvarig