Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RUDER, sbst. pl.
Etymologi
[av lat. rudera (se RUDERA)]
(†) = RUDERA. Der har fordom varit .. (klosterfolkets) Kyrkogård, och äro ännu åtskillige ruder öfrige af deras grifter och grafställen. Kling Spect. Gg 3 a (1735). Lönqvist Bara 21 (1775).

 

Spalt R 2747 band 22, 1959

Webbansvarig