Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RUBBEL, sbst.1, n.
Etymologi
[möjl. vbalsbst. till RUBBLA o. urspr. åsyftande ändring av parlagens ordning vid gruvbrytning o. d. (gm lottning)]
(†) = RUBBEL-SAMMANKOMST. Rinman 2: 441 (1789). jfr: (Regleringen av parlagens arbetsordning vid gruvbrytning) skedde fordom vid Falun med lott- eller tärningkast, hvaraf, och som dubbel, eller dobbel, äfven ske med tärningkast, har bergsman där tagit sig anledning at kalla denne lottning för Dubbel, som sedan förvandlat sig til Rubbel. Därs. 442.
Ssg: RUBBEL-SAMMANKOMST. (†) möte vid Nya Kopparberget i början av året för reglering av arbetsorganisation (med hänsyn till parlagens arbetsordning vid gruvbrytningen) o. andra ekonomiska ärenden. Rinman 2: 441, 442 (1789).

 

Spalt R 2721 band 22, 1959

Webbansvarig