Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROXNE, n., l. ROXNA, sbst.2, l. ROSKNE, n.?
Ordformer
(roskne 1748. roxne 17451891. råxna 1762)
Etymologi
[sv. dial. rokksne, n.; möjl. till den stam som föreligger i nor. dial. råsken, fuktig, råske, fuktighet, o. i RÅSKA samt åsyftande fräkenväxternas fuktiga växtplatser (jfr RÅNE, om fräkenväxt); med avs. på metatesen sk till ks jfr i så fall bäx (under BESK)]
(†) om (växter av) släktet Equisetum Lin., fräken; särsk. dels om växten Equisetum fluviatile Lin. (em. Ehrh.), dyfräken, dels om växten Equisetum palustre Lin., kärrfräken. Linné Fl. nr 836 (1745; om dyfräken; från Smål.). Dahlman Humleg. 105 (1748; om släktet). Kärrfräken (Eqvisetum palustre) .. Roxne. Post Ogräsv. 102 (1891). — jfr FRÄK-, RÄV-ROSKNE. Anm. Det hos Dahlman Humleg. 105 (1748) förekommande Räf- och Fräkrosken är möjl. felaktigt för Räf- och Fräkroskne.
Ssg: ROXNE-GRÄS. (†) växten Equisetum palustre Lin., kärrfräken; jfr råne-gräs. Wahlenberg FlSv. 689 (1826).

 

Spalt R 2711 band 22, 1959

Webbansvarig