Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROVFRÖ 3v~frø2, förr äv. ROVEFRÖ l. ROVOFRÖ, n.; best. -fröet l. -fröt; pl. -frön (VetAH 1761, s. 234, osv.) l. (om olika slag av rovfrö) -fröer l. (numera bl. vard. i södra Sv.) = (Hildebrand MagNat. 224 (1650)).
Ordformer
(rov- 1689 osv. rove- 15631788. rovo- 1578. — Se för övr. FRÖ, sbst.1)
Etymologi
[y. fsv. rovo frö; jfr d. roefrö, t. rübsame; av ROVA, sbst., o. FRÖ, sbst.1]
1) motsv. ROVA, sbst. 1: frö av växten Brassica rapa Lin. var. rapifera Metzg.; äv. om frö av andra växter tillhörande släktet Brassica Lin. (i sht av Brassica rapa Lin. var. oleifera Metzg., rybs); äv. koll. LReg. 11 (1563). Roffrö (dvs.) frön af Gotlandsrofvan. Nisbeth 1037 (1870). Man bör undvika att så roffrö så, att regn genast faller derpå. FoF 1931, s. 47. Oljeförande rov- och rapsfrön (av Brassica rapa oleifera och Brassica napus oleifera). VaruhbTulltaxa 1: 54 (1931). jfr: Gottlänsk Rofwefrö. ApotT 1698, s. 71; jfr ROVA, sbst. 1 b.
2) [efter motsv. anv. av t. rübsamen, rübsaat] (†) i utvidgad anv. av 1: växten Brassica napus Lin. (em. Metzg.) var. oleifera Metzg., raps. Synnerberg (1815).
3) [jfr t. gelbe rübe, morot] (†) i uttr. gult rovfrö, koll., om (ss. läkemedel använt) morotsfrö, vilt gult rovfrö, koll., om (ss. läkemedel använt) frö (eg. enfröiga frukter) av växten Daucus carota Lin. ssp. silvestris (Mill.) Hgl. (vildmorot); jfr ROVA, sbst. 2. Gwlt roffuo fröö. BOlavi 143 b (1578; Wirsung: gelb Rübensamen). Baadh emoot Steenen och Ländawärck .. Tagh .. Fenichels Fröö, Persiliefröö, wild golt Rofwefröö (osv.). Månsson Åderlåt. 70 (1642).
Ssgr (i allm. till 1): A: ROVFRÖ-KAKA, r. l. f. (numera föga br.) lant. ss. fodermedel använd kaka av frön av växter av släktet Brassica Lin. (framställd sedan oljan pressats ur fröna). NF 4: 1522 (1881). Raps- och rovfrökakor. VaruhbTulltaxa 1: 93 (1931).
(2) -PLANTERING. (†) odling av raps. Synnerberg 2: 63 (1815).
-SÅDD, r. l. f. —
-SÅNING. (rovfrös- 1749) SmålHembygdsb. 4: 42 (1749).
-SÅNINGS-MASKIN. lant. maskin att så rovfrö med, rovsåningsmaskin. Juhlin-Dannfelt 327 (1886).
(2) -VITING, r. l. m. [efter t. rübsaatweissling] (†) entomol. fjärilen Pieris napi Lin., rapsfjäril. Rebau NatH 1: 608 (1879).
B (†): ROVFRÖS-OLJA, r. l. f. [jfr t. rübsamenöl] rovolja. ApotT 1698, s. 56. Därs. 1739, s. 54. —
-SÅNING, se A.

 

Spalt R 2708 band 22, 1959

Webbansvarig