Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROUSSEAUAN rωs1oa4n, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[till personnamnet ROUSSEAU; med avs. på bildningen jfr LUTERAN]
anhängare av den franske författaren J. J. Rousseaus († 1778) läror l. åskådning. Mortensen Aftonbl. 128 (1905). Göterna voro våra egentliga rousseauaner. Blanck NordRenäss. 379 (1911).
Avledn.: ROUSSEAUANISM1004 l. 0104, r. rousseauism. (Schück o.) Warburg LittH 2: 262 (1896).
ROUSSEAUANSK, adj. (Schück o.) Warburg LittH 2: 115 (1896).

 

Spalt R 2683 band 22, 1959

Webbansvarig