Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROTUNDE, adv.
Etymologi
[av lat. rotunde, till rotundus, rund (se ROTUNDA)]
(†)
1) i runt tal. Hela Rikets åkermark .. (omfattar) åtminstone 101,792 eller rotunde 102 Svenska qvadrat-mil. VetAH 1770, s. 141.
2) utan omsvep, kort o. gott. Sigh .. plane och rotunde resolvere. RA II. 2: 229 (1617). AOxenstierna 7: 596 (1632).

 

Spalt R 2679 band 22, 1959

Webbansvarig