Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROMENI, sbst.2, l. ROMNI, sbst.2, l. RUMINI, sbst.
Ordformer
(romeni- 1543 (: Romeni Småskin)1582 (: romeniskin). rommeni- (-j-) 1543 (: Rommeni småskin)1552 (: Rommenj foder). romni 1553. rumine- 1553 (: Rumine foder). rumini- 1579 (: Ruminisken). råmeni- (-åå-, -ij-, -j-) 1548 (: Rååmenij szmååskin, Råmeni smååskin))
Etymologi
[av mlt. romenie, rumenie, motsv. ä. holl. romenijs, romijns m. m., ä. eng. romany; ytterst av ffr. romine, roumine, rommeine; av ovisst urspr.]
(†) ett slags (små) skinn av jämförelsevis enkel kvalitet, använda till foder o. d. Romni(.) Eett kiortill fodh(e)r om 4 decker. SkinnkamRSthm 1553, s. 16.
Ssgr (†): ROMENI-FODER. SkinnkamRSthm 1552 B, s. 6. Därs. 1553 A, s. 61.
-SMÅSKINN. En Suartt Flogils kiortill, fodratt med sköne Swartt Romeni Småskin. HH 1: 20 (1543). Därs. 2: 6, 24 (1548).

 

Spalt R 2425 band 22, 1959

Webbansvarig