Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROMBISK rom4bisk (rom4bisk l. rωm4LoW (1911)), adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. rho-)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. rombisk, t. rhombisch, eng. rhombic, ä. fr. rhombique; avledn. av ROMB, sbst.2]
1) om figur l. yta l. om solid kropp med tanke väsentligen på dess konturlinje l. yta: som resp. vars konturlinje l. yta har formen av l. bildar l. utgör en romb, rombformig. Polhem Brev 15 (1710). En rhombisk ö. Hildebrand i 3SAH 12: 209 (1897). Rombiska (sten-)yxor. HallHist. 81 (1954). — särsk. astr. i uttr. Rombiska nätet, namn på en stjärnbild på södra himmelshemisfären (i vilken de ljusare stjärnorna bilda en rombformig figur). Bergstrand Astr. 40 (1925).
2) (i fackspr.) om solid kropp: vars bas l. genomskärning bildar en romb; begränsad av rombformiga ytor; nästan bl. miner. dels om kristall: som har tre mot varandra vinkelräta axlar av olika längd, dels i utvidgad anv., om mineral l. (särsk. i uttr. rombiska systemet) kristallsystem: som utmärkes av rombiska kristaller. VetAP 1: 294 (1741). Rombiskt svavel utgör det vanliga handelsavtalet. Starck Kemi 33 (1931). Alizarinet kristalliserar i röda rombiska nålar. Smith OrgKemi 245 (1938).

 

Spalt R 2423 band 22, 1959

Webbansvarig