Publicerad 1959   Lämna synpunkter
ROMANZOVIT, sbst.
Ordformer
(roman- 18171860. ruman- 1905. -zoffit 1817. -zovit (-w-) 18201905)
Etymologi
[jfr eng. o. ä. fr. romanzovite; av svensken N. Nordenskiöld skapad term, efter den ryske mecenaten greve N. P. Romanzov († 1826)]
(†) ett slags röd kalkgranat från Kulla kalkbrott i Finland. NNordenskiöld (1817) hos Berzelius Brev 11: 11, Berzelius ÅrsbVetA 1821, s. 100. Ramsay Barnaår 4: 12 (1905).

 

Spalt R 2420 band 22, 1959

Webbansvarig