Publicerad 1959   Lämna synpunkter
RODEO rode4o l. rω-, l. -ω, r.; best. -n; pl. -s.
Etymologi
[jfr eng. rodeo; av span. rodeo, handlingen att gå runt, samlingsplats för kreatur m. m., till rodear, gå runt, till den stam som föreligger i lat. rota, hjul (se RATT, sbst.1)]
1) (om amerikanska förh.) grupp av boskap som går tillsammans i en inhägnad. Kvigkalvarna .. få ett märke för den grupp, rodeo, som de tillhört, och när de .. skola betäckas, ser man till att de icke få några tjurar från den rodeon. LAHT 1914, s. 477.
2) (i sht om amerikanska förh.) inhägnad för tävling l. uppvisning i infångande av hästar (l. kalvar o. d.) l. ridning (på hästar l. otämda tjurar) o. d.; äv. om sådan tävling l. uppvisning. 2NF 38: 25 (1925). DN(A) 1958, nr 219, s. 9.
3) sport. för prövande av förarnas skicklighet i manövrering anordnad tävling för motorfordon (på en bana som går i en cirkel l. slinga). UNT 1933. nr 245, s. 10. SvD(A) 1935, nr 263, s. 20.
4) sport. (i samband med orienteringstävling anordnad) tävling bestående i besvarande av frågor rörande naturskydd l. lösande av uppgifter som höra till friluftslivet o. d. NFSportlex. 5: 863 (1943).
Ssgr: (2) RODEO-KLÄDSEL. (i sht om amerikanska förh.) vid rodeo använd klädsel (liknande en cowboys). DN(A) 1958, nr 219. s. 9.
(24) -TÄVLING. sport. UNT 1933, nr 237, s. 8.

 

Spalt R 2341 band 22, 1959

Webbansvarig