Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RIT, sbst.3
Ordformer
(rijtt)
Etymologi
[sannol. av ett icke anträffat mlt. l. lt. rīt, vbalsbst. till rīten, riva, slita sönder (se RITA, v.2); med avs. på bet.-utvecklingen jfr SLITNING o. SPLIT]
(†) kiv, oenighet, tvedräkt. The (dvs. danskarna) haffue ther (dvs. i Norge) insatt både Splijt oc Rijtt, / The ryckia the Norske bådhe hijt och tijtt. Svart Gensw. F 2 b (1558).

 

Spalt R 2184 band 22, 1958

Webbansvarig