Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RISTORNO ristor4no, r. l. m. (WoJ (1891) osv.) l. n. (FörsäkrHafveristadga 1750 osv.); best. -n resp. -t; pl. -rni.
Etymologi
[jfr t. ristorno, fr. ristorne; av it. ristorno, återvändande, återgång av köp, vbalsbst. till ristornare (se RISTORNERA)]
1) (numera föga br.) handel. rättande av en oriktigt uppförd post (i huvudbok gm postens anteckning äv. på motsatt sida, ss. kredit jämte debet l. omvänt). Gynther ConvHlex. (1848). SvAffärslex. (1948).
2) försäkr. återbäring l. återbetalning (vanl. med visst avdrag) av erlagd(a) försäkringspremie(r) o. d., då försäkring (numera i sht sakförsäkring o. återförsäkring) på försäkringstagarens begäran häves. Den betalte Försäkringsafgiftens återgifvande, eller det så kallade Ristorno. FörsäkrHafveristadga 1750, s. 18. SohlmanSjölex. (1955; i fråga om sjöförsäkring).
3) (i fackspr., numera föga br.) om ryggande av upptagen kredit (vid bodmeri). NF 2: 767 (1877). I skadestånd för ryggandet (ristorno) har gäldenären (vid bodmeri) att erlägga, förutom ”laga” ränta, två procent i provision. Hernberg Rättsh. 462 (1922).
Ssgr (till 2; försäkr.): RISTORNO-FALL. jfr fall XII 4. Hernberg Rättsh. 487 (1922).
-PREMIE. (del av) erlagd försäkringspremie som vid ristorno avdrages o. behålles av försäkringsgivaren. Hernberg Rättsh. 487 (1922).

 

Spalt R 2182 band 22, 1958

Webbansvarig