Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RILL ril4, sbst.1, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[sv. dial. rill, rell; jfr dan. o. nor. ril, ett slags folkdans; av eng. reel (se REEL)]
dans. folkdans (pardans) som har endast en tur (påminnande om andra turen i schottis) o. som dansas i raskt tempo i två fjärdedels takt; jfr REEL. Ringdans, klappdans och rill aflöste hvarandra (vid dansuppvisningen). SDS 1901, nr 83, s. 3. Folkdans. 21 (1933).

 

Spalt R 1986 band 22, 1958

Webbansvarig