Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RIKTLIGERVIS, adv.
Ordformer
(richtlich[er] wÿs)
Etymologi
[(sannol. efter (m)lt. l. t. förebild) av det ord som föreligger i mlt. richt(e)lik, ä. t. richtlich, rättslig (sannol. till mlt. richte, n., rättskipning, domstol m. m., resp. mht. rihte, riht, n., rättskipning, domstol m. m. (ä. t. richte, richt, n.), till det ord som föreligger i fsax. o. fht. reht samt i RÄT, adj., RÄTT, adj.), o. VIS, sbst. — Jfr RIKTA, v.2, RIKTIG]
(†) på rättsligt bindande sätt, i laga ordning l. form. För all feel och dödzmålz fall haffuer iag eftherlatidt min brod[er] Anders Larson, att thenne handel må richtlich[er] wÿs bliffue författedt vthi stadzens tänckebock. 2SthmTb. 6: 422 (1580).

 

Spalt R 1977 band 22, 1958

Webbansvarig