Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RIGÖR rigö4r l. 4r, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(re- 1697. ri- 16241904. -geur 16861848. -gueur 16241904. -gör 18541904)
Etymologi
[av fr. rigeur, av lat. rigor (gen. -ōris), styvhet, oböjlighet, stränghet, noggrannhet o. d.; till samma stam som föreligger i lat. rigere, vara styv l. orörlig. — Jfr RIGID, RIGORISM, RIGORIST, RIGORÖS]
(numera föga br.) rigorositet, (stor) stränghet; (ytterlig) noggrannhet l. följdriktighet. RP 1: 8 (1624). Lagsens rigeur och hårdheet. RARP 15: 243 (1686). Den mathematiske rigueuren. Polhem Invent. 6 (1729). All denna liksom medfödda rigeur hos min fader. Nyrén Charakt. 23 (c. 1765). Han (examineras) af Professorerne .. med full rigeur. Annerstedt UUH Bih. 5: 121 (i handl. fr. 1783). Ekbohrn (1904).

 

Spalt R 1784 band 22, 1958

Webbansvarig