Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RIA ri4a, sbst.2; pl. -s.
Etymologi
[liksom t. o. eng. ria av span. ría, flodmynning, till río, flod, av lat. rivus, bäck (se DERIVERA)]
geogr. gm landsänkning uppkommen vik i vilken en flod mynnar. Dalin (1871). 2SvUppslB (1952).
Ssg: RIAS-KUST. geogr. Ramsay GeolGr. 237 (1909).

 

Spalt R 1705 band 22, 1958

Webbansvarig