Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVJA- re3vja~.
Etymologi
[sv. dial. revja, revvja, reva; i avljudsförh. till REVA, sbst.3]
i ssgr betecknande växt som bildar l. utmärkes av revor.
Ssgr: REVJA-GRÄS. [sv. dial. revja-gräs] (numera bl. i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) växten Ranunculus repens Lin., revsmörblomma; jfr rev-gräs 4. Linné Fl. nr 505 (1755; från Hall.). Bolin Åkerogräs. 98 (1926).
-RANUNKEL. (†) = -gräs; jfr rev-ranunkel. Liljeblad Fl. 188 (1792).

 

Spalt R 1671 band 22, 1958

Webbansvarig