Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-VALVERA1040, i Sveal. äv. —32, -ing. [jfr t. revalvieren, eng. revalue] nat.-ekon. om statsmakt l. regering o. d.: (helt l. delvis) återge (valuta) dess tidigare värde; särsk.: höja (valuta) till l. i riktning mot dess tidigare värde; motsatt: devalvera. DN(A) 1934, nr 31, s. 15. Engelska spekulationer kring nya revalveringar. SvD(A) 1946, nr 190, s. 12. SvAffärslex. (1948).

 

Spalt R 1621 band 22, 1958

Webbansvarig