Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVALSK re4valsk, förr äv. REVELSK l. REVLISK, adj.
Ordformer
(refflesk 15471640. refflisk (-isch) 15671570. re(ff)uelst, n. sg. 15341569. reuest, n. sg. 1544. revalsk 1559 osv. revelsk (re(ff)u- m. m., -sch) 15271868. räwelsk (räf(f)u- m. m., -sch) 15271726. räwelst (rä(f)u-), n. sg. 15271637. rävilsk (räffu-) 15271530)
Etymologi
[fsv. rävalsker, räflisker; till REVAL. — Jfr REVAL-]
som är bosatt i l. tillhör l. härstammar från l. brukas i l. utmärker l. har avseende på Reval. Eth ræwelsth skip. G1R 4: 29 (1527). Reffuelsth lereffth. TullbSthm 1534, s. 5 a. Denne Reffuelske wicht, vtij skålpd håller 2 lod Ringere än Swensk wicht. KryddRSthm 1589, s. 8. Casper Reijer skule selia een hest ått een Refvelsk köpsven. BtHforsH 1: 130 (1623). 5 par Räfvelske bockhuds böxor. KlädkamRSthm 1726, s. 112. Den revalska dialekten. Suomi 1842, 4: 39. PedT 1893, s. 42. — särsk.
a) (om ä. förh.) om mynt(sort): (präglad o.) gångbar i Reval; förr äv. i sådana uttr. som (så l. så många) mark l. skillingar revalsk l. revalska (jfr DANSK, adj.1 b). TullbSthm 1534, s. 5 a. 1000 mark räffvelske. G1R 26: 490 (1556). 8000 mark rigesk .., hvar marck räcknat 36 schillinger räfvelsch. Almquist CivLokalförv. 3: 259 (i handl. fr. 1620). Räfuelske skillinger .. 2 st. Schück VittA 2: 275 (i handl. fr. c. 1623).
b) (numera bl. ngn gg arkaiserande) substantiverat, i uttr. de revalske, invånarna l. folket (l. köpmännen l. de styrande o. d.) i Reval. G1R 4: 28 (1527). Hvar man förmärker, att the räffvelske vele göre rydzerne någen tilförningh medt hvad thett helst vare kan, dhå skall man them antaste. Därs. 25: 363 (1555). RP 8: 240 (1640). G1R 4: 73 (1868; arkaiserande).

 

Spalt R 1620 band 22, 1958

Webbansvarig