Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-VACCINATION10104 l. 01004. [jfr t. revakzination, eng. o. fr. revaccination] i sht med. förnyad vaccination; särsk. om förnyad ympning mot smittkoppor. CirkLäk. 16/5 1839, s. 1. Över revaccinationen föres journal eller rulla. Bauer SvArmHäls. 89 (1924).
Ssgr (i sht med.): revaccinations-pliktig. jfr -skyldig. BtRiksdP 1897, I. 1: nr 4, 1MedStyrSkrifv. s. 17 (1894).
-rapport. rapport över värkställd(a) revaccination(er). SFS 1897, Bih. nr 4, s. 1.
-skyldig. skyldig att underkasta sig revaccination. BtRiksdP 1897, I. 1: nr 4, s. 23.
-tvång. tvång l. skyldighet att underkasta sig revaccination. BtRiksdP 1897, I. 1: nr 4, s. 19.
-VACCINERA10040 l. 010—, i Sveal. äv. —32, -ing. [jfr t. revakzinieren, fr. revacciner samt eng. revaccinate] i sht med. vaccinera (ngn) på nytt, omvaccinera (ngn). CirkLäk. 16/5 1839, s. 1. Regements-läkaren .. besörjer .. att de antagna rekryterne varda revaccinerade. TjReglArm. 1858, 1: 89. Jundell Barn. 1: 264 (1927).

 

Spalt R 1619 band 22, 1958

Webbansvarig