Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REUMATALGI rä͡ɯ1matalgi4 l. räv1-, äv. röm1– l. 1– l. röj1-, l. 0104, r. l. f.; best. -n l. -en; pl. -er.
Ordformer
(reuma- (rh-) 18341951. röjma- c. 1875. förr äv. -algie)
Etymologi
[jfr t. rheumatalgie, eng. rheumatalgia; ytterst av gr. ῥευματ-, framför vokal använd sidoform till ῥευματο– (se REUMATO-), o. gr. ἀλγία, smärta (jfr HYSTERALGI)]
(numera föga br.) med. reumatisk värk l. smärta. TLäk. 1834, s. 97. Hygiea 1839, s. 402. Wernstedt (1951).

 

Spalt R 1594 band 22, 1958

Webbansvarig