Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RETURNERA ret1urne4ra l. re1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RETURN.
Ordformer
(-tourn- 17461890. -turn- 1855 osv.)
Etymologi
[jfr t. retournieren, eng. return; av fr. retourner, av re- (se RE-) o. tourner, vända, vrida (se TURNERA)]
I. (†) intr., om person l. fartyg l. fordon o. d.: återvända, fara l. gå tillbaka; om försändning: återsändas, återgå. Om så hända skulle, at något af (Ostindiska) Compagniets utgående eller retournerande skepp .. skulle förolyckas. .. Så (osv.). PH 3: 2329 (1746). M(anu)s(krip)tet om tiden, beder jag, må för mera säkerhets skull retournera p(er) posto. CCGjörwell (1779) i HH XXXII. 1: 93. Borgmästarens äldsta dotter, som returnerade efter en supé. Hedenstierna Marie 221 (1896). SD(L) 1898, nr 14, s. 2 (om lokomotiv).
II. tr.
1) sända l. skicka tillbaka, återsända. SPF 1853, s. 71. Sundén (1888). Returnering av överflödigt material tillbaka till förrådet. HandInd. 848 (1927). — särsk.
a) post. om postkontor: sända tillbaka en postförsändelse till adressaten l. till det postkontor varifrån den kommit. SPF 1819, s. 304. Fogelström Kvinnol. 133 (1954).
b) handel. med avs. på en handelsvara som en kommissionsaffär (särsk. bokhandel) icke försålt l. som en köpare icke önskar behålla: sända (ngt) tillbaka till säljaren, låta (ngt) återgå, sända (ngt) i retur. JernkA 1835, s. 181. Försök (klänningstyget) Germania! .. Obs. Den, som ej är belåten med sända varor, får retournera dem. Idun 1890, s. 67 (i annons).
c) sport. i tennis, bordtennis, badminton, fotbollsspel o. d.: förpassa (boll o. d.) till l. i riktning mot den som sänt i väg den, slå tillbaka; passa tillbaka. Steffen ModEngl. 219 (1893; i tennis). (Vid fotbollsträning) göra (backspelarna) klokt i att sparka långa bollar till varandra och returnera dem direkt. IdrBibl. 4: 94 (1918).
2) (numera icke i fackmässigt spr.) eftersända (postförsändelse). Stenhammar Riksd. 2: 5 (1840). Härmed returneras .. ett till fru Stina Hedlund adresseradt bref. Rydberg Brev 1: 4 (1866). Geijer Postförf. (1880). Östergren (1936).
3) (mera tillf.) med saksubj.: ge igen, ge tillbaka l. i utbyte l. dyl. (Vissa) kaminer returnera .. ända till 94 proc. av bränslets värmevärde. SvD(A) 1929, nr 153, s. 8.
4) kortsp. vid kortspel svara ngn i (hans dragna färg) l. spela ut (ett kort) i ngns dragna färg. HandlednBridge 84 (1904). Knopf FulländBridgesp. 174 (1948).
5) (i sht i vitter stil l. vard.) i samtal l. diskussion o. d. ge ngn (ngt) igen l. gengälda (ngt) l. besvara l. bemöta (ngt med ngt); ge ngn en (lika) skarp l. kvick replik ss. svar på (ngt); jfr TURNERA. Returnera en kvickhet l. spydighet. (Propertius) var .. ytterst artig mot sina kolleger inom diktkonsten och uppvaktade dem med komplimenter i syfte att få dessa returnerade. Schück VLittH 1: 515 (1899). Rääf Sugimoto BlmrNJord 301 (1934).
6) (†) i uttr. returnera ett ordspråk på ngn, rikta ett ordspråk mot ngn, använda ett ordspråk med syftning på ngn. DA 1771, nr 225, s. 2.
Anm. Den i följ. språkprov förekommande formen returdera är sannol. felaktig för returnera, med bet.: (åter)betala l. dyl. [jfr motsv. anv. av eng. return]. Jag sänder min engell sin broors rivers på 500 riksd. som jag hoppas lärer returderas af mamma antingen i penningar eller möbler. Stenbock (o. Oxenstierna) Brefv. 2: 44 (1704).

 

Spalt R 1588 band 22, 1958

Webbansvarig