Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RETORIK, adj.
Ordformer
(rhe-)
Etymologi
[jfr eng. rhetoric, fr. rhétorique, lat. rhetoricus; ytterst av gr. ῥητορικός (se RETORISK)]
(†) som har avseende på retorik, retorisk (se d. o. 2). Det (kan) icke .. väntas, att allmogen i Tuna fattar det hela rhetorika värdet af dessa sköna (andliga) tal. SC 2: 410 (1822).

 

Spalt R 1564 band 22, 1958

Webbansvarig