Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-TEST-METOD(EN). psykol. metod att bestämma ett tests reliabilitet gm att låta samma person efter en tid på nytt genomgå ett förut genomgånget test. Sandström (1948).
-TESTNING. psykol. förnyad testning av en person, vanl. med användande av ett annat test än vid tidigare testning. PedT 1947, s. 184.

 

Spalt R 1552 band 22, 1958

Webbansvarig