Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RETABLERANDE, sbst., se retablera, v.

 

Spalt R 1543 band 22, 1958

Webbansvarig