Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RETABLERA ret1able4ra l. re1-, i Sveal. äv. -e3ra2, förr äv. RETABILIERA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RETABLISSEMANG.
Ordformer
(-abiliera 1772. -ablera 1747 osv.)
Etymologi
[jfr t. retablieren; av fr. rétablir, av re- (se RE-) o. établir (se ETABLERA)]
1) (numera bl. tillf., arkaiserande) återställa (ngt) i dess förutvarande l. rätta skick, åter sätta (ngt) i gott l. ordnat skick, återupprätta o. d. (Åtgärder) hvarigenom allmänna Crediten kan blifva retablerad. DA 1771, nr 30, s. 2. Man sökte (i Preussen efter nederlaget mot Napoleon) retablera sitt anseende. Wingård Minn. 2: 101 (1846). Det intima samarbete mellan konung och ständer, vilket hade präglat närmast föregående krigsepok, kom .. (under det stora nordiska kriget) aldrig att retableras. SvRiksd. I. 4: 126 (1932). — särsk.
a) med avs. på i strid desorganiserad flottavdelning; äv. abs. KrigVAH 1881, s. 231 (abs.). Sedan Ballé .. fått luft, retablerade han .. sin upprivna eskader. SvFlH 2: 500 (1943).
b) (†) med avs. på ngns affärer o. d.: åter sätta i stånd, reparera. Annerstedt UUH Bih. 5: 154 (i handl. fr. 1784). Du kunde .. retablera dina affärer. ClLivijn (1806) hos Hjärne DagDrabbn. 225.
c) (†) med avs. på industriell värksamhet: på nytt sätta i gång l. få att bära sig l. dyl. Att ”detta verk (dvs. stilgjuterirörelsen) ej utan mycken svårighet tillförene skall kunnat fortsättas .. (på grund av de höga materialkostnaderna), men att nu mera genom den tilltagande avsättningen någon bättre liknelse skall givas till verkets retablerande”. Wollin Stilgjut. 75 (i handl. fr. 1767).
d) närmande sig bet.: rekonstruera. Det .. (har) lyckats att till större delen retablera Gradmätningens triangelnät. Fennia VIII. 1: 13 (1893).
2) (numera bl. i Finl.) återställa (ngns hälsa l. vigör) l. (ngn) till hälsan osv.; dels i pass. (särsk. i p. pf.), dels med personsubj. o. refl. obj. l. obj. betecknande den egna hälsan (i uttr. retablera sig l. sin hälsa o. d.), dels med saksubj.: ge (ngn) hans hälsa l. krafter l. vigör tillbaka. Linné Bref I. 5: 201 (1772). Prins Fredric har varit miserabelt sjuk. .. Men han är redan fullkomligen retablerad. Kellgren (SVS) 6: 80 (1778). Retablera sin helsa. Wingård Minn. 3: 127 (1846). Jag behöfde denna vederqvickelse (gm utlandsresan) för att retablera mig. JNordström (1867) i ASScF 11: Minnestal 1: 125. Mat och vin retablerade honom, så att han liksom återvaknade till lifvet. Ahrenberg Männ. 6: 306 (1914).
3) (numera bl. tillf., arkaiserande) återinsätta (ngn) i hans förutvarande rättigheter l. ställning l. rang o. d.; ge (ngn l. ngt) återupprättelse. Om Herr Riksrådet Gref Bielke (som avsatts ss. riksråd) på detta sättet (gm utnämning till generalguvernör) blefvo retablerad. 2RARP 17: 369 (1747). Att .. retablera Konungen uti hans rättigheter. Fersen HistSkr. 2: 85 (c. 1790). En hop af de unga officerarne .. (har föresatt sig) att konservera Riddarhuset, hvilket de anse ej kunna låta sig göra utan att retablera det i nationens opinion. Liljecrona RiksdKul. 36 (1840). Östergren (1936). — särsk. (†) i uttr. retablera sig i gracen, åter komma i nåd l. få en gynnad ställning l. dyl. Kungen .. är i staden vid Spectaklerne, som nu åter börja få lif. Det Dramatiska tycks dock ännu ej väl retablerat sig i gracen, sen De Broenska affairen. Kellgren (SVS) 6: 292 (1790).
4) (†) med avs. på lag l. förordning: åter göra giltig, förnya. Den mycket bestridda, mycket försvarade, ofta ändrade, ofta retablerade Skrå-ordningen (av år 1720). Cederhielm Handtv. 24 (1794).

 

Spalt R 1543 band 22, 1958

Webbansvarig