Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESORBERA re1sorbe4ra l. res1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr RESORPTION.
Etymologi
[jfr t. resorbieren, eng. resorb, fr. résorber; av lat. resorbere, åter uppsörpla l. uppsluka m. m., av re-, åter (se RE-), o. sorbere, sörpla, supa, sluka (i avljudsförh. till gr. ῥοφέω, slukar m. m., o. möjl. rotbesläktat med SÖRPLA). — Jfr ABSORBERA, RESORPTIV]
(i fackspr.) uppsuga (ngt), suga i sig (ngt); särsk. (fysiol.): uppsuga l. (upplösa o.) upptaga (ngt) i (blodet i) organismen; särsk. i fråga om uppsugning l. upptagande av vätska l. däri löst ämne från tarmkanalen l. från annan kroppshålighet l. från utgjutning i vävnad o. d.; dels med sakligt subj. (betecknande cell o. d.), dels (o. vanl.) i pass. med intr. bet. l. i p. pf. (äv. med mer l. mindre adjektivisk bet.); äv. bildl. Vissa .. (läkemedel) äro .. lösliga i magsaften och kunna derföre resorberas. Hygiea 1839, s. 390. Att den skriftgranitiska sammanväxningen till en del .. vore .. uppkommen genom att plagioklasen delvis resorberats och resorptionsrummen utfyllts af den sist stelnade kvartsen. Fennia VIII. 3: 14 (1893). Snillets urgrund är originalitet; talangen är efterbildande, rör sig med resorberade idéer. Ahrenberg Männ. 4: 280 (1909). (Näs)-skiljeväggens brosk- och benpartier (voro) förstörda och resorberade. OdontT 1910, s. 431. Broman Männ. 2: 170 (1925). — särsk. [jfr nylat. resorbentia, n. pl., medel som befordra resorption] (numera mindre br.) med. i p. pr. med mer l. mindre adjektivisk bet., i utvidgad anv., om (läke)medel: som befordrar resorption av utgjutningar i kroppshålighet l. i vävnad o. d.; förr äv.: som neutraliserar (l. borttar besvärande symtom av) magsyra. Resorberande .. (dvs.) syrebrytande. Tholander Ordl. (c. 1875). Jodpreparat äro exempel på resorberande medel. NF 13: 955 (1889). 2NF 22: 1468 (1915).
Avledn.: RESORBERBAR, adj. [jfr t. resorbierbar] (i fackspr., i sht fysiol.) om ämne o. d.: som kan resorberas; äv. i utvidgad anv., om ett ämnes tillstånd o. d. Ribbing BarnFostr. 92 (1892; om tillstånd). SvUppslB 22: 828 (1935).

 

Spalt R 1463 band 22, 1957

Webbansvarig