Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESONERSAMMET, n.
Ordformer
(reson- 16211631. resån- 1631)
Etymologi
[förleden av ovisst urspr.; möjl. till fr. hérissonné, betäckt med taggar, som har taggarna resta (om igelkott), i ä. fr. äv.: som står på ända (om hår l. päls o. d.), till hérisson, igelkott, av en avledning av lat. ericius, igelkott (varav it. riccio, igelkott, (hår)lock m. m. (jfr velluto (di) riccio, oskuren sammet), span. erizo, igelkott, rizo, hårlock, oskuren sammet m. m., port. riço, tupé, ett sammetsliknande tyg, risso, plysch, yllesammet), avledn. av er, igelkott, motsv. gr. χήρ, igelkott]
(†) ett slags (enklare, möjl. oskuren) sammet. Swart resoner sammeth till besetningh. KlädkamRSthm 1621 A, s. 59 a. Rött Resoner sammet Vnder kappan. Därs. 1622 A, s. 46 b. Därs. 1631 A, s. 28 b.

 

Spalt R 1460 band 22, 1957

Webbansvarig